Úřední deska

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výběrová řízení na obsazení vedoucích kateder

Děkanka Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrová řízení na obsazení funkcí vedoucích kateder (3 místa):

 • vedoucí Katedry činoherního divadla,
 • vedoucí Katedry scénografie,
 • vedoucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky,

(a současně pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci zároveň na místo pedagoga oboru).

Lhůta pro podání přihlášek – do 31. 5. 2017 písemně na adresu:

AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – vedoucí KČD“ nebo „Výběrové řízení DAMU – vedoucí KS“ nebo „Výběrové řízení DAMU – vedoucí KATaP“.

Požadované doklady:

 • přihláška,
 • strukturovaný životopis (pouze mimofakultní uchazeči),
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (pouze mimofakultní uchazeči).

Požadavky výběrových řízení: uchazeč přednese a v rozpravě obhájí koncepci vývoje katedry na celé čtyřleté funkční období.

Termín konání výběrových řízení: na konci června 2017 (v rozmezí 26.–30. 6. 2017).

Termín nástupu do funkce vedoucího katedry (pro mimofakultní uchazeče též do pracovního poměru): 1. 8. 2017 – vedoucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky a 1. 10. 2017 – vedoucí Katedry činoherního divadla a vedoucí Katedry scénografie.

Mzdové zařazení podle mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k jednotlivým výběrovým řízením:

Vedoucí Katedry činoherního divadla (a současně pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci zároveň místo pedagoga oboru)

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
 • minimálně 10 let praxe v oboru herectví, režie či dramaturgie,
 • pedagogická praxe, důkladná znalost problematiky uměleckého školství.

Vedoucí Katedry scénografie (a současně pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci zároveň místo pedagoga oboru)

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
 • minimálně 10 let praxe v oboru,
 • pedagogická praxe, důkladná znalost problematiky uměleckého školství.

Vedoucího Katedry autorské tvorby a pedagogiky (pro mimofakultní uchazeče i na místo pedagoga oboru)

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání příslušného směru,
 • minimálně 10 let praxe v oboru,
 • pedagogická praxe, důkladná znalost problematiky uměleckého školství.

 

V Praze dne 1. května 2017.