Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Studenti a čekatelé v oboru doktorského studia Scénická tvorba a teorie scénické tvorby (Scénologie)

AR 2015–2016

1. ročník

Lenka Pichlíková Burke – Herecké techniky a metody

2. ročník

MgA. Jana Šrámková – Scénování literatury a literátů

3. ročník

MgA. Zuzana Burianová – Dvojí talent Karla Dostala

MgA. Gabriela Sittová – Scénologie mluvního projevu (Mluvené slovo ve službě umění)

Čekatelé

MgA. Klára Novotná Herecká dramaturgie

MgA. Tereza Šefrnová – Herectví v mediálním věku

MgA. Milan Šotek – Herecká dramaturgie: od kabaretu k velkému divadlu

MgA. Mikoláš Tyc – Artikulace prostoru jako cesta k moderní české režii aneb Od prostředí k prostoru

V průběhu AR 2014/2015 úspěšně složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práce:

MgA. Štěpán Pácl – Slovo v prostoru (Scénické řešení a divácký prožitek dramatu)

Mgr. Jana Cindlerová – Patero her Karla Čapka

Mgr. Hasan Zahirović – Dílo Karla Čapka v zemích bývalé Jugoslávie