Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Ústav teorie scénické tvorby DAMU

Statut Ústavu teorie scénické tvorby DAMU Ústav teorie scénické tvorby DAMU je vědecko-výzkumné a umělecko-výzkumné pracoviště Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „DAMU“).
Vědecká rada Ústavu teorie scénické tvorby DAMU divadelní fakulty Akademie múzických umění
Doktorské studium Scénická tvorba a teorie scénické tvorby ÚSTAV PRO VÝZKUM DRAMATICKÉ A SCÉNICKÉ TVORBY - DOKTORSKÉ STUDIUM Studijní program DRAMATICKÁ UMĚNÍ
Publikační činnost Ústavu teorie scénické tvorby (dříve Ústav dramatické a scénické tvorby)