Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Řízení ke jmenování profesorem

Návrh předkládá uchazeč děkanovi fakulty spolu s následujícími přílohami:

  • název oboru - Dramatická umění
  • písemné doporučení alespoň 2 profesorů téhož oboru nebo oborů příbuzných
  • životopis (včetně kontaktní adresy a telefonu)*
  • doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných příslušných titulech
  • přehled pedagogické praxe
  • seznam vědeckých, odborných, nebo uměleckých prací*
  • přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží - tuzemských i zahraničních*
  • případné další doklady, osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci
  • téma profesorské přednášky

Upozornění:

Veškeré přílohy (zejména životopis, seznam uměleckých a/nebo vědeckých prací a přehled pedagogické praxe) musejí být odevzdány na samostatných listech a obsahovat čitelné jméno kandidáta. Přílohy označené hvězdičkou musejí být vlastnoručně podepsány.