Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

RIV: sběr informací

Sběr podkladů do RIV (Rejstřík informací o vědeckých výsledcích) na DAMU za rok 2016 provádí Ing. Lucie Krůtová (lucie.krutova@damu.cz).

Termín odevzdání podkladů: 15. února 2017.

Seznamy požadovaných informací pro jednotlivé kategorie výstupů.