Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Informace o náležitostech docentských habilitací

Návrh předkládá uchazeč děkanovi fakulty spolu s následujícími přílohami:

 • název oboru - Dramatická umění
 • životopis (včetně kontaktní adresy a telefonu)*
 • doklady o dosaženém VŠ vzdělání a získaných příslušných titulech
 • přehled pedagogické praxe
 • seznam vědeckých, odborných, nebo uměleckých prací*
 • přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží ­­- tuzemských i zahraničních*
 • případné další doklady, osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci
 • téma habilitační přednášky
 • habilitační práci (3 exempláře + disketa)

Habilitační prací se rozumí

 • písemná práce
 • soubor uveřejněných vědeckých prací
 • tiskem vydaná monografie, která přináší nové poznatky
 • umělecký výkon nebo umělecké dílo nebo jejich soubor, kterým je např. vynikající veřejná umělecká činnost

Upozornění:

Ačkoliv to litera zákona přímo neukládá, umělecká rada DAMU vyžaduje předloženípísemné habilitační práce, která se vztahuje k pedagogické činnosti žadatele. Docentura je hodnost pedagogická, a aby členové umělecké rady i členové jimi jmenovaných komisí měli co posuzovat, je třeba popsat metodu, cíl a hlavní principy výuky příslušného oboru.
Veškeré přílohy (zejména životopis, seznam uměleckých a/nebo vědeckých prací a přehled pedagogické praxe) musejí být odevzdány na samostatných listech a obsahovat čitelné jméno kandidáta. Přílohy označené hvězdičkou musejí být vlastnoručně podepsány.