Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Studentská grantová soutěž pro rok 2018

Vyhlášení studentské grantové soutěže pro rok 2018.

Soutěž výzkumného charakteru určená pro doktorandy a studenty v magisterském stupni studia (v tomto případě je však hlavním řešitelem interní pedagog).

Přihlášky se podávají do 3. 11. 2017 do 15 hod. v elektronické i vytištěné podobě s podpisy projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové (K223).

Mailová adresa pro zaslání elektronické verze přihlášky: lucie.krutova@damu.cz

Konzultace nad rozpočtem a výstupy jsou možné předem s L. Krůtovou (raději však s dostatečným předstihem).


Text vyhlášení a formulář.