Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhlášení Grantové agentury ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěže pro všechny tři typy projektů s lhůtou odevzdání návrhů do 30. 3. 2016.
https://gacr.cz/
Soutěž je vědeckého charakteru, povinností je vědecký výstup (především odborné knihy a články v recenzovaných časopisech).

Případní  žadatelé nechť se ozvou se svými neuzavřenými žádostmi do 11. 3. Ing. Lucii Krůtové: (stačí česká verze, a nemusí být ani definitivní) kvůli supervizi rozpočtu a formálních náležitostí.

Rektorát žádá zaslat draft verzi do 16. 3., případné připomínky k návrhům projektů dostanou žadatelé do 22. 3., termín pro odevzdání finální verze je 29. 3. ráno (přes Lucii Krůtovou).

Případné konzultace na DAMU jsou možné s Lucií Krůtovou po předchozí domluvě.