Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhlášení Grantové agentury ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěže na podporu projektů s počátkem řešení v roce 2018.

Typy projektů: standardní, mezinárodní, juniorské.

Uzávěrka GAČR: 6. 4. 2017.

Stránky Grantové agentury České republiky.

Soutěž je vědeckého charakteru, předpokladem je vědecký výstup, tj. především odborné knihy a články v recenzovaných časopisech.

Případní žadatelé, nechť se ozvou se svými neuzavřenými žádostmi do 20. 3. 2017 projektové manažerce DAMU Ing. Lucii Krůtové () kvůli supervizi rozpočtu a formálních náležitostí (nemusí to však být anglická verze, stačí česká pracovní).