Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Technologická agentura ČR - Program ZÉTA

TAČR - vyhlášení 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Tematicky bude zaměřena na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.

Podrobné informace najdete v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Elektronická přihláška do systému ISTA.

Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 3. 2017 a končí dnem 10. 5. 2017. Do 21. 4. 2017 je však potřeba konzultovat záměr s projektovou manažerkou DAMU Ing. Lucií Krůtovou (), která Vám poskytne pomoc při sestavování rozpočtu či plnění formálních náležitostí přihlášky.