Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Technologická agentura ČR

Výzvy v roce 2018.

Harmonogram všech výzev naleznete zde.

Pro AMU jsou zajímavé zejména následující výzvy:

Program ZÉTA // březen 2018

 • Na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a vědeckovýzkumných pracovníků do 35 let. Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Action COFUND Horizontu 2020, a to na projekty, které jsou v souladu se zaměřením programu.
 • Více informací o programu zde.
 • Seminář k programu je 25. 10. 2017, přihlášení naleznete zde.

Program ÉTA // výzva duben 2018

 • podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, pro zvyšování kvality života člověka v době dynamických proměn technologií,
 • budou podpořeny projekty, které využívají přínosů multidisciplinárních přístupů, propojují výzkum technického a netechnického charakteru, nebo navazují na potenciál výstupů základního výzkumu směřující k aplikacím.

Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu v oblastech

 • oblasti výzkumu člověk a společnost, člověk a prostředí,
 • předpokládané výsledky a přínosy: P, Z, F, G, N, R,
 • minimální délka projektu je 12 měsíců, maximální doba řešení 3 roky,
 • další informace zde.

Program DELTA // výzva květen 2018

 • podporuje bilaterální a multilaterární spolupráci v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací,
 • nově byla navázána spolupráce se zeměmi - Izrael, Japonsko, Kanada,
 • předpokladem je dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: P, Z, F, G, N, R,
 • další informace zde.

Cofundové výzvy

aktuální výzvy CHIST-ERA III // výzva říjen 2017 deadline 11. 1. 2018, výzva září 2018 // vyhlášeno 6. 10. 2017, znění naleznete zde.

Zaměření programu:

 • object recognition - data sharing and experiment reproductibility,
 • big data and process modeling.

Detailní informace k vybraným tématickým okruhům naleznete zde.

 • Fáze I - joint calls na úrovni evropské unie /v září 2018/.
 • Fáze II - joint calls na úrovni TAČR /v prosinci 2018/.

Na rok 2018 jsou připraveny mezinárodní výzvy:

Aktuální termíny výzev v jednotlivých programech můžete sledovat na stránkách TAČR.

 

V případě zájmu podat projekt prosím kontaktujte projektovou manažerku DAMU Ing. Lucii Krůtovou ().