Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Nadace Život umělce

Termíny výběrových řízení na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly v roce 2017:

1. výzva – vyhlášení: 1. 1. 2017, uzávěrka: 28. 2. 2017.

2. výzva – vyhlášení: 1. 3. 2017, uzávěrka: 28. 4. 2017.

3. výzva – vyhlášení: 1. 7. 2017, uzávěrka: 31. 7. 2017.

V případě malých studentských projektů si studenti podávají své žádosti sami, škola však může zájemcům vystavit požadované doporučení (studenti se mohou obracet na pedagogy své katedry či přímo děkanku DAMU).

V případě nákladnějších školních projektů podávaných za AMU je potřeba s předstihem projednat rozpočet a formální náležitosti s projektovou manažerkou DAMU -  Ing. Lucií Krůtovou, která zajistí oficiální podání žádosti. Kontakt: lucie.krutova@damu.cz   

Na L. Krůtovou se po předchozí domluvě můžete obracet i v případě konzultací nad studentskými projekty.

 

Stránky Nadace Život umělce.