Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MK ČR - výběrová dotační řízení pro rok 2018

v programu Kulturní aktivity na podporu projektů profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění.

Termín odevzdání na DAMU: 18. 9. 2017 do 9 hodin.

Přihlášku prosím zašlete mailem  projektové manažerce Ing. Lucii Krůtové  (mail: lucie.krutova@damu.cz).

S L. Krůtovou je potřeba předem konzultovat rozpočet a formální náležitosti žádostí.

Pozn.: termín rektorátu je 22. 9. 2017, všechny žádosti však nutně musí projít schválením na fakultě.

Žádost se skládá z:

 • žádosti,
 • rozpočtu,
 • popisu projektu,
 • ostatních individuálních příloh dle podmínek jednotlivých oborů,
 • v případě spolupořadatele akce je nutná kopie spolupořadatelské smlouvy,
 • potvrzení podání žádosti o finanční participaci z dalšího veřejného rozpočtu, případně čestné prohlášení o takovém záměru.

Přehledy do příloh za celou AMU zpracuje rektorát.

Nejdůležitější podmínky:

 • max. je možné žádat o finance na 3 projekty v příslušném uměleckém oboru, proto prosím co nejdříve informujte L. Krůtovou o svém záměru projekt podat (v případě vyššího počtu žádostí vybere projekty děkanka DAMU),
 • max. 70 % dotace na projekt,
 • max. 10 % nepřímé provozní náklady,
 • nelze žádat na mzdy,
 • projekt musí vykázat příjmy.

Vyhlášení a formuláře zde.