Umění, věda, výzkum

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 21. 3. 2017

Zápis z hlasování per rollam grantové komise DAMU

Program: 3. kolo Studentské grantové soutěže  (SGS) 2017

Fakultní grantová komise:  předsedkyně -  MgA. Mgr. D. Svobodová, členové - doc. Jaroslav Provazník, Martin Pšenička, Ph.D., prof. Miloslav Klíma, PhDr. Vlasta Koubská (zaslala písemné vyjádření), doc. Zuzana Sílová, Ph.D., Libor Vodička, Ph.D.

Tajemnice komise: ing. Lucie Krůtová

Členové komise se vyjádřili ke třem podaným přihláškám (Mírek, Kubák, Trojan) i k navýšenému rozpočtu projektu z 1. kola (Čížková) a rozhodli o rozdělení zůstatku dotace, tj. i o konečném rozdělení celkové dotace SGS pro DAMU.

CELKOVÉ ROZDĚLENÍ DOTACE SGS DAMU 2017
(Kč)
1. až 3. KOLO
  PŘÍJMENÍ ŽADATELE přiděleno 
1 BRYCHTA 98 000
2 ČECHOVÁ 58 000
3 ČÍŽKOVÁ 80 000 navýšeno ve 3. kole
4 ČTVRTNÍK 108 000
5 DVOŘÁKOVÁ 80 000
6 HÁBA 99 000
8 JANÁL 70 000
9 JEŽKOVÁ 90 000
10 MAZÚCH 20 000
11 POSPÍŠILOVÁ 50 000
12 PROKOP 140 000
13 RAISOVÁ 60 000
14 STRÁNSKÁ 55 000
15 TUROŠÍK 85 000
16 HRNEČKOVÁ 44 000
17 PETROVIČ 64 000
18 PLICKOVÁ 23 000
19 SCHMITT 31 000
20 ŠRÁMKOVÁ 60 000
21 TCHELIDZE 34 000
22 VANIŠOVÁ 74 000
23 MÍREK 95 000 přiděleno ve 3. kole
24 KUBÁK 48 000 přiděleno ve 3. kole
25 TROJAN 40 933 přiděleno ve 3. kole
CELKEM 1. až 3. kolo 1 606 933

 

3. KOLO - ŽÁDOSTI  
  PŘÍJMENÍ ŽADATELE žádáno přiděleno poznámka
1 ČÍŽKOVÁ 50 000 30 000 rozpočet projektu podaného do 1. kola byl navýšen o 30 tis. Kč na celkovou částku80 tis. Kč(oproti žádosti komise požaduje pokrátit cestovné)
2 MÍREK 105 000 95 000 komise požaduje pokrátit materiál
3 KUBÁK 68 000 48 000 komise požaduje pokrátit stipendium
4 TROJAN 88 000 40 933 komise požaduje nefinancovat cestu, snížit stipendium na 30 tis. Kč, pokrátit služby
CELKEM   311 000 213 933

 

výše dotace na SGS DAMU 1 646 933
převod na FAMU 40 000
přiděleno v 1.-3. kole 1 606 933

Rozhodnutí schválila:

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová

21. 3. 2017