Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Ubytování na VŠ koleji Hradební

v ak. r. 2017/18

Žádáme posluchače prezenčního studia DAMU, kteří budou v příštím akademickém roce potřebovat ubytování na VŠ koleji Hradební, aby si na studijním oddělení vyzvedli formulář Žádost o ubytování a odevzdali ji vyplněnou do 30. 4. 2017.

Studijní oddělení 7. 3. 2017.