Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Sociální stipendia v tíživé situaci

vyhláška

Studenti, kteří se chtějí ucházet o sociální stipendia v tíživé situaci, učiní tak na formuláři Žádost o přiznání sociálního stipendia. Veškeré skutečnosti v žádosti uvedené je nutno doložit - netýká se státních sociálních stipendistů. Žádosti přijímá studijní oddělení do 25. 4. 2017.

Studijní oddělení  1. března 2017