Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Jak se zapsat do konkrétní paralelky cizího jazyka

Vážení studenti,

je nutné, abyste si při zápisu cizího jazyka do KOSu zapisovali i paralelku u konkrétního vyučujícího, ke kterému budete na výuku docházet. Toto se týká předmětů, které učí více vyučujících v různých časech a dnech.

1) po přihlášení do systému KOS zadejte Předměty (první nabídka vlevo)

2) dále Zápis předmětu

3) Dle nabídky

4) vyberte právě probíhající semestr akademického roku 2010/2011 a poté zvolte (702)CJP (Centrum jazykové přípravy, předposlední v nabídce kateder)

5) klepněte na Vybrat předměty

6) zobrazí se vám nabídka všech předmětů, které můžete na CJP studovat; zvolte si ten, který potřebujete

7) klepněte na Zapsat

8) zobrazí se několik možností: jaký vyučující, v jaký čas a den daný kurz vyučuje

9) v řádku vámi vybraného kurzu klepněte na Zapsat.

Pokud máte již předmět zapsaný bez paralelky, můžete paralelku přidat.

1)  v nabídce Předměty vyberte Zapsané předměty

2)  zkontrolujte, zda se zobrazily předměty právě probíhajícího semestru

3)  u předmětu, ke kterému chcete přidat paralelku, klepněte na  Zobrazit rozvrh

4)  dále je postup stejný, jako v předchozím případě od bodu 8) - tedy zobrazí se vám možnosti, vyberete tu svou a zapíšete ji.

Pro studenty prvních ročníků HAMU a FAMU:

Pokud student získá v rozřazovacím testu 90% a více, může si zapsat kurz B21 v zimním a B22 v letním semestru a složit závěrečnou zkoušku již v prvním ročníku. Aby tento student zbytečně neblokoval místo v kurzu dalším studentům (každý kurz je totiž v systému KOS omezen 15ti studenty), zapíše si pouze kód a nikoliv paralelku u konkrétního vyučujícího (viz. schéma Jak rozumět kódům). Student musí v průběhu zimního  nebo letního semestru  prokázat znalost i písemného projevu (odevzdá eseje, dopisy atd. podle zadání vyučujícího) a po dohodě s vyučujícím se nemusí účastnit výuky, pouze se dostaví ke zkoušce.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na sekretariát Centra jazykové přípravy nebo na svého vyučujícího pedagoga.