Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Požadavky na zkoušky z cizích jazyků

Platné pro studenty všech oborů doktorského studia

Posluchač doktorského studia je povinen složit během studia zkoušky ze dvou cizích jazyků. Zkoušky skládá studující doktorského studia ze dvou z těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština nebo ruština.

Zkouška z prvního jazyka musí být splněna nejpozději do konce druhého ročníku studia. Druhý cizí jazyk je doktorand povinen absolvovat do konce posledního ročníku studia, přičemž ke zkoušce se musí přihlásit nejpozději v řádném červnovém termínu.

Posluchači doktorského studia nemají povinnost navštěvovat kurzy, ale mohou se zapsat do kurzů pokročilé úrovně určených studentům bakalářských nebo magisterských programů. Ke zkouškám se doktorandi připravují samostatně, ale mohou si v průběhu přípravy domluvit konzultace.

Zkoušky z 1. i 2. jazyka se konají v termínech vyhlášených Centrem jazykové přípravy AMU (CJP AMU) nejméně čtyřikrát ročně a jsou zveřejněny na internetových stránkách CJP AMU (www.amu.cz). Studenti se na daný termín přihlásí nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky, a to e-mailem na adresu  cjp@amu.cz  Společně s přihlášením musí student do tří týdnů před konáním zkoušky doručit na sekretariát Centra jazykové přípravy AMU v písemné podobě (nikoli elektronicky) následující materiály:

Ke zkoušce z 1. cizího jazyka:

- profesní strukturovaný životopis;

- 1–2 stránkové resumé doktorandské práce;

- odborný text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 50 stran.

Požadovaná úroveň znalostí: B2.

Ke zkoušce z 2. cizího jazyka

- profesní strukturovaný životopis;

- jednostránkové resumé doktorandské práce;

- odborný text v daném jazyce vztahující se ke studovanému oboru, a to v rozsahu 20 stran.

Požadovaná úroveň znalostí: A2.

Za úspěšné absolvování zkoušky z 1. cizího jazyka získá student 15 kreditů, za absolvování zkoušky z 2. cizího jazyka 10 kreditů.

Posluchač doktorského studia absolvuje zkoušku z jazyků před komisí, která se skládá nejméně ze dvou pedagogů Centra jazykové přípravy AMU, případně může být doplněna také o pedagoga oborové katedry.

Pokud doktorand nesloží zkoušky z obou cizích jazyků do konce posledního ročníku studia, bude posluchači ukončeno studium.

 doc. Jaroslav Provazník

proděkan pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost

V Praze dne 16. února 2015