Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Obecné informace

Výnos děkanky DAMU 1/2017 Výnos děkana Divadelní fakulty AMU č. 1/2017 kterým se upravuje Část čtvrtá Studijního a zkušebního řádu AMU – Studium v doktorských studijních programech
Požadavky na zkoušky z cizích jazyků Platné pro studenty od akademického roku 2017/18
Vyhláška děkanky DAMU č. 1/2015 Pravidla pro přiznání stipendia studentům doktorských studijních programů dle § 91 odst. 4 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen „Zákon“) a čl. 2. odst. 4 Stipendijního řádu AMU v Praze
Požadavky na zkoušky z cizích jazyků Platné pro studenty všech oborů doktorského studia