Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Teorie a praxe dramatické výchovy

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek

Na základě výsledků přijímací zkoušky dne 1.6.2017 byli navrženi k přijetí tito uchazeči:

Alžběta Ferklová

Luděk Korbel

 

 

Uchazeči, kteří neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.
Členové komise všem za účast děkují a přejí hodně sil do další práce.

  

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají všichni možnost nahlédnout do interního protokolu a seznámit se s hodnocením komise. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení pro doktorská studia na konci června 2017.

 

 

 

Za správnost: Marie Pejřimovská