Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Přijímací řízení pro rok 2017/18

Důležité informace pro uchazeče o doktorské studium

Přihlášku je možno vyplnit POUZE v elektronické formě .

Přihlášku uchazeč vyplní na adrese:

https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/

Přihlášku prosím vyplňte, vytiskněte, podepište a přiložte následující materiály:

  • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu 
  • úředně ověřenou kopii magisterského diplomu
  • strukturovaný životopis
  • projekt disertační práce  s připojeným seznamem základní literatury - projekt zašlete rovněž v el. podobě  na adresu:

         marie.pejrimovska@damu.cz

  • doklad o převodu dokládající zaplacení poplatku za přijímací řízení
  • a další náležitosti podle požadavků jednotlivých oborů
  • Pozvánky k přijímacím zkouškám budou uchazečům včas zaslány e-mailem. Z toho důvodu je třeba do přihlášky uvádět funkční e-mailovou adresu.

Poplatek za přijímací řízení pro elektronické podání se hradí  převodem na účet č.:

 19-5373180297/0100 

Bez všech těchto náležitostí nemůže být přihláška zařazena do přijímacího řízení.