Studium

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky

Sodja Zupanc Lotker

Oznámení o konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce

 Státní doktorská zkouška

 Sodji Zupanc Lotker 

a obhajoba disertační práce 

Apologie mistra úniků 

Proměny metod současného divadla směřující k prostorové scénografii

 

 

se koná dne 27. září 2017  ve 14.00

 

doc. Jaroslav Provazník

proděkan pro pedagogické záležitosti

a vědecko- výzkumnou činnost