Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termíny přijímacích zkoušek

Předběžné termíny přijímacích zkoušek pro studium na DAMU pro akademický rok 2017/2018

Katedra činoherního divadla

režie-dramaturgie bakalářské tříleté,  herectví magisterské čtyřleté prezenční - termín přijímacích zkoušek: 16. ledna – 3. února 2017

režie a dramaturgie dvouleté navazující magisterské  studium - termín přijímacích zkoušek 26.- 27. června 2017

Katedra teorie a kritiky

teorie a kritika bakalářské tříleté prezenční - termín přijímacích zkoušek 27.-28. dubna 2017 (!!! POZOR - došlo ke změně původního termínu !!!)

teorie a kritika dvouleté navazující magisterské  studium - termín přijímacích zkoušek 15. června a 7.září 2017

Katedra výchovné dramatiky

bakalářské tříleté kombinované: termín přijímacích zkoušek -  l. kolo: 27.- 28. ledna 2017, 2. kolo: 12. května a 13. května 2017

dvouleté navazující magisterské studium kombinované: termín přijímacích zkoušek 13. září 2017

Katedra alternativního a loutkového divadla

herectví bakalářské tříleté prezenční, režie-dramaturgie bakalářské tříleté prezenční, scénografie bakalářské tříleté prezenční - přibližný termín přijímacích zkoušek pro všechny obory prezenčního studia: 1. kolo: březen 2017,  2. kolo: duben 2017

dvouleté navazující magisterské studium pro uchazeče jiných oborů a škol režie ALD, dramaturgie ALD a scénografie ALD dvouleté navazující magisterské  studium - přibližný termín přijímacích zkoušek l. kolo (bez osobní účasti uchazeče)  duben 2017, 2. kolo (za osobní účasti uchazeče)  bude upřesněno.

Přesné termíny přijímacích zkoušek pro všechny obory prezenčního studia budou zveřejněny v polovině prosince 2016 na webových stránkách katedry.

Katedra produkce

produkce bakalářské tříleté prezenční - přibližný termín přijímacích zkoušek: 1. kolo: 10. února 2017 od 10.00 do cca 13.00 hodin, 2. kolo: 3. března 2017 od 9.00 do cca 16.00 hodin, 3. kolo: 23. a 24. března 2017 od 9.00 do cca 16.00 hodin

produkce dvouleté navazující magisterské  studium - termín přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia: 1. kolo: 6. června 2017 bez osobní účasti uchazečů,  2. kolo: 19. června 2017 od 10.00 hodin, 3. kolo: 27. června 2017 od 9.00 hodin

Katedra scénografie

scénografie bakalářské tříleté prezenční - přibližný termín přijímacích zkoušek 6.- 8.března 2017

scénografie dvouleté navazující magisterské studium termín přijímacích zkoušek:

(16. června a 8. září 2017 - pro absolventy bakalářského studia KS DAMU)

čtvrtek 1. června 2017 - do navazujícího magisterského studia scénografie (atelier scénografie, atelier kostýmu a masky, atelier filmové a televizní scénografie)

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku bakalářské tříleté prezenční a dvouleté navazující magisterské  studium  - termín přijímacích zkoušek 22. – 26. května 2017 (1. kolo)

Katedra si vyhrazuje právo v nezbytném případě termín mírně posunout, s tím, že bude uchazeče informovat minimálně 14 dní před termínem zkoušky.

Přijímací řízení na doktorské studium vypisuje děkan. Přibližný termín leden 2017. Jednotlivé obory nemusí být otevírány každoročně.