Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termíny podání přihlášek k přijímacím zkouškám

pro obory katedry činoherního divadla

pro bakalářské a magisterské studium

 

do 15. listopadu 2017

pro navazující magisterské studium

 

12. května 2018

 

pro obory katedry alternativního a loutkového divadla

pro bakalářské studium

  

15. ledna 2018

pro uchazeče z jiných škol do navazujícího magisterského studia

 

28. února 2018

pro absolventy bakalářského studia KALD a jiných oborů DAMU

 

31. března 2018

 

pro obory katedry scénografie

pro bakalářské studium

 

do 31. ledna 2018

pro navazující magisterské studium

 

do 9. května 2018

 

pro obor produkce

pro bakalářské studium

 

do 15. ledna 2018

pro navazující magisterské studium:

 

do 18. května 2018

 

pro obor dramatická výchova

 

 

 

pro navazující dvouleté magisterské kombinované studium:

 

do 18. května 2018

 

pro obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

pro bakalářské studium

 

 

i pro navazující magisterské studium

 

do 15. dubna 2018

 

pro obor teorie a kritika

pro bakalářské studium

 

do 16. března 2018

pro navazující magisterské studium

 

do 25. května 2018 a do 24. srpna 2018