Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Konzultace k přijímacím zkouškám

K získání lepší orientace a představy o studiu, jakož i o obsahu přijímacích zkoušek pořádá DAMU každoročně konzultace k přijímacím zkouškám.

V letošním roce budou pro jednotlivé obory organizovány v budově DAMU (Karlova 26) následovně:

Obory katedry činoherního divadla

Středa 1. listopadu 2017: společný začátek v 15.00 hodin  do max. 17.00 hodin a sobota 4. listopadu 2017: společný začátek  v 10.00 hodin do max.13.00 hodin.

Obory katedry alternativního a loutkového divadla

  1. pro obor Herectví ALD v sobotu 2. prosince 2017 v 10.00 hodin,
  2. pro obor Režie-dramaturgie ALD v sobotu 9. prosince 2017 v 10.00 hodin,
  3. pro obor Scénografie ALD v sobotu 9. prosince 2017 v 10.00 hodin.

Obory katedry scénografie

Sobota 25. listopadu 2017 a sobota 2. prosince 2017 vždy od 10.00 hodin (KS, IV. patro, č. dv. K 440).

UPOZORNĚNÍ: Katedra scénografie vypisuje PŘÍPRAVNÝ KURS PRO UCHAZEČE O STUDIUM (bližší informace viz katedra scénografie). Ke konzultacím je vhodné přinést s sebou domácí práce (plošné věci dokumentující výtvarně-řemeslnou připravenost a orientaci na zvolený obor).

Obor produkce

Pro BA studium: pátek 15. prosince 2017 od 14 do 15:00 hodin - informace o přijímacím řízení a studiu, od 15:00 do 16:00 hodin - dotazy a individuální konzultace.

Pro MA studium: pátek 20. dubna 2018 od 14:00 do 15:00 hodin - informace o přijímacím řízení a studiu, od 15:00 do 16:00 hodin - dotazy a individuální konzultace.

Pozn.: Mimo konzultační den nemohou být z kapacitních důvodů katedry informace k přijímacímu řízení podávány.

Obor dramatická výchova

5. ledna 2018 v 15.00, a 17.00 hodin (katedra výchovné dramatiky DAMU, Karlova 26, Praha 1).

Obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu

V rámci klauzur (8.–12. ledna 2018), v rámci festivalu Autorská tvorba nablízko (8.–11. března 2018) a 26. března 2018. Aktuální info na webu katedry.  

Obor teorie a kritika

Středa 24. ledna 2018  15.00 – 16.30 hodin (místnost bude upřesněna na webu katedry).

Konzultace výsledků přijímacích zkoušek do bakalářského studia: 9. května 2018  14.00 - 15.00 hodin (DAMU, Karlova 26, KTK ,č. dv. 224 II. patro).