Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2009/2010

Přijímací řízení na DAMU pro akademický rok 2009/2010- výsledky přijímacích zkoušek na DAMU: (výsledky PŘ zpracované k 28.09.2009)

Obor přihl. celkem nedostavilo se vyřaz.
1. kolo
vyřaz.
2. kolo
vyřaz.
3. kolo
přijato přijato Bc. DAMU do navaz mgr.
H ČD Mgr. 283 35 195 28 11 14 (z toho 1 v odv. a 1nenastoupil)
RD Č Bc. 79 9 49 14 1 6
R ČD Mgr.nav. 4 1 3
DČDMgr.nav. 2 2
TK Bc. 31 4 14 3 - 10 (z toho 3 v odv.)
TK navaz.Mgr 6 1 4 (z toho 1 nenastoupil) 2
DV Mgr.navaz. 3leté prez.a kombin. 2leté a bc.komb. 4leté 20 (14+6) - 1 5 - 7 (z toho 1 nenastoupil) 7
DV komb.navaz. 3leté - - - - - - -
H ALD Mgr. 158 39 100 8 - 11 (z toho 1 v odv.)
RD ALD Bc. 39 8 17 8 2 4
R ALD Mgr.nav. 7 2 2 3
D ALD Mgr.nav. - - - - - - -
SC ALD Bc. 40 11 16 7 6
SC ALD Mgr. nav. 5 1 4
P Bc. 83 6 41 12 12 12
P Mgr. navaz. 16 5 1 2 2 6
SC Bc. prez. 54 7 35 4 1 7 (z toho 1 v odv.)
SC Mgr.nav. + SC v AJ 3+1 1 1 2
SC F+TV nav. 4 - - 2 - 2
SC +KM navaz.Mgr 11 4 - 3 - 1 3
HATAP Mgr. navaz. 15 - - - 9 3 3
HATAP Bc. 39 10 - 27 2
CELKEM 900 141 470 121 38 95 35
Přihlášeno celkem k 28.09.2009: do Bc. studia prez. celkem do Mgr. studia celkem do Mgr. navaz. studia celk.
365 441 94
Vysvětlivky: HČD = herectví činoherního divadla
RDČ = režie-dramaturgie činoherního divadla
RČD = režie činoherního divadla
TK = teorie a kritika
DV = dramatická výchova
HALD = herectví alternativního a loutkového divadla
RDALD = režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla
R ALD = režie alternativního a loutkového divadla
SC ALD = scénografie alternativního a loutkového divadla
P = produkce
SC = scénografie
SC K+M = scénografie kostým a maska
HATP = herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Mgr. = magisterské studium
Bc. = bakalářské studium
Mgr.nav. = magisterské navazující studium
prez. = prezenční studium
komb. = kombinované studium