Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Praktické stáže v rámci programu Erasmus+

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat na praktickou stáž do zahraniční (evropské) instituce, s níž škola nemá uzavřenou bilaterální smlouvu. Praktickou stáž podněcuje sám student, DAMU v tomto případě na rozdíl od studijních pobytů žádné kontakty neposkytuje. Nutnou podmínkou pro získání stipendia na praktickou stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ je splnění Kvalifikačních podmínek. Finanční prostředky budou studentům poskytnuty na základě Finanční dohody, kterou podepíše student a děkanka DAMU. Přílohou je Pracovní plán stáže (Learning Agreement for Traineeship). Tento formulář podepisuje před odjezdem na stáž student, koordinátor na domácí instituci a koordinátor hostitelské instituce. Po příjezdu je student povinen předložit Osvědčení o absolvování pracovní stáže (součást Pracovního plánu) od hostitelské instituce a vyplnit závěrečnou zprávu v databázi NAEP.

Dále čtěte v sekci Postup a podmínky.