Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky výběrového řízení Free movers pro rok 2016

Hodnotící komise přiznala stipendium pro rok 2016 následujícím studentům:

Jméno

Destinace

Katedra

Přiznaná částka v Kč

Hutečková Klára

Brazílie

KALD

50 000

Jandáčková Kateřina

Německo

KALD

20 000