Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Krátkodobé pobyty (Rozvojový projekt - Mobility studentů)

V rámci Rozvojových projektů – Mobility studentů - může škola poskytovat finanční podporu studentům, kteří se chystají realizovat studijní nebo profesní pobyt na zahraniční (evropské i mimoevropské) instituci, s níž nemá fakulta uzavřenou bilaterální smlouvu Erasmus+. Tuto podporu nelze nárokovat a její přidělení záleží na aktuálním rozpočtu Rozvojových programů; v rámci projektu Mobility studentů lze studentovi přiznat maximálně částku 20 000 Kč na měsíc, a to nejvýše na dobu tří měsíců. DAMU v tomto případě není zprostředkovatelem kontaktu se zahraniční institucí, student iniciuje pobyt na zahraniční instituci sám.

Dále čtěte v rubrice Postup a podmínky .