Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mezinárodní aktivity

Posláním mezinárodního oddělení divadelní fakulty AMU je podporovat a zajišťovat mezinárodní kontakty a mobilitu studentů a pedagogů fakulty. Tyto aktivity se uskutečňují jednak na základě uzavřených partnerských smluv v rámci mezinárodních programů (LLP/ ERASMUS, CEEPUS), dále pak v rámci mezivládních či mezifakultních dohod a smluv. Pro zahraniční zájemce poskytuje informace o možnostech studia na DAMU.

Významnou součástí činnosti oddělení je pomoc při organizování účasti studentských představení na divadelních festivalech v zahraničí.

Proděkan pro mezinárodní záležitosti
doc. Mgr. Marek Bečka
Karlova 26, 1. patro, kancelář č. 108
116 65 Praha 1
Telefon: 234 244 205
e-mail:

Koordinátor mezinárodního oddělení
Zora Hermochová
Karlova 26, 3. patro, kancelář č. 334
116 65 Praha 1
telefon: 234 244 286
e-mail: zora.hermochova@damu.cz

úřední hodiny: pondělí až pátek 10:00 - 16:00