Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termíny výuky kombinovaného studia v ak. roce 2017/18

Termíny výuky kombinovaného studia v ak. roce 2017/2018

15. – 17.9. 2017

20. – 22.10. 2017

27. -  29.10. 2017 festival DVD

10. – 12.11. 2017

8. – 10.12. 2017

12. – 14.1. 2018

16. – 18.2. 2018

16. – 18.3. 2018

27. – 29.4. 2018

18. – 20.5. 2018

15. – 17.6. 2018 ? (možná změna podle termínu DS)