Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termíny odevzdání diplomových (Bc., Mgr.) prací na KVD

Aktuální termíny odevzdání diplomových prací

do 30. listopadu 2016
termín obhajob: 10.1. a 11.1. 2017

státní zkoušky: 17.1. a 18.1.2017

do 17. dubna 2017

termín obhajob: 23.5. a 24.5. 2017

státní zkoušky: 30.5. a 31.5. 2017

BC - do 10.5.2017

termín obhajob i státních zkoušek

27.6.2017

do 30. června 2017

termín obhajob: 5.9. a 6.9.2017

státní zkoušky: 12.9.