Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/18

Na základě výsledků I. kola postupují do II. kola přijímacích zkoušek tito uchazeči:

Uchazeči o  kombinované bakalářské studium:

Budišová

Kristýna

Čech

Miloslav

Gabrielová

Vanda

Hauser

Matyáš

Holík

Petr

Janská

Linda

Justusová

Martina

Körnerová

 Tereza

Kuna

Zdeněk

Kynčlová

Magdaléna

Lášková

Anna

Linková

Kateřina

Patek

Radim

Potměšilová

Lenka

Růžičková

Martina

Stražovcová

Silvia

Sýkorová

Eva

Štréblová

Debora

Trnková

Adriana

Tůmová

Barbora

Valek

Tomáš

Vltavská

Šárka

Zárubová

Veronika

Zitová

Marta 
Výše jmenovaní obdrží mailem pozvánku do 2. kola.

 

Uchazeči, kteří v I. kole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají možnost nahlédnout do interních protokolů a seznámit se se stanoviskem komise. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení od 15. června 2017.

 

V Praze dne 15.2.2017

Za správnost: Marie Pejřimovská