Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky prvního kola přijímacích zkoušek

Přijímací řízení pro akademický rok 2016/17

Na základě výsledků I. kola postupují do II. kola přijímacích zkoušek tito uchazeči:

Uchazeči o  prezenční bakalářské studium:

Baňková  Karolína
Brancuská Tereza
Bučková Aneta
Čarnogurská Zdislava
Gréeová Barbora
Hejduková Františka
Houšková Petra
Hřebíčková Anna
Hurych Matyáš
Chvátalová Tereza
Kuhnová Kristýna
Leták Martin
Lettová Joachimová Jarmila
Melicharová Barbora
Mlatečková Kristýna
Młynarczyková Silvie
Peterka Daniel
Řeháčková Barbora
Schonová Dagmar
Schönová Michaela
Šmídová Anna
Šranková Mária
Vágnerová Karolína
Volejníková  Veronika


 
Výše jmenovaní obdrží mailem pozvánku do 2. kola.

 

Uchazeči, kteří v I. kole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají možnost nahlédnout do interních protokolů a seznámit se se stanoviskem komise. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení od 15. dubna 2016.

 

V Praze dne 4.2.2016

Za správnost: Marie Pejřimovská