Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia

kombinované studium od ak roku 2017/18

Na základě výsledků   přijímacích zkoušek jsou navrženi k přijetí do navazujícího magisterského studia  obor dramatické výchovy od akademického roku 2017/18 v kombinovaném studiu tito uchazeči:

Benešová

Petra

Čechlovská

Miloslava

Černochová

Barbora

Hadravová

Eva

Hnilička

Jan

Janyšová

Lenka

Kohout

Ondřej

Kottasová

Jana

Lőffelmann

Vojtěch

Moravcová

Monika

Mrázek

Jan

Pajanková

Naděžda

Pušová

Tereza

Řezáčová

Bára Meda

Šeráková

Jana

Šíp

Martin

Váňová

Michaela

Uchazeči, kteří  neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu.  Členové komise všem  děkují za účast  a přejí hodně sil do další práce.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají všichni možnost nahlédnout do interního protokolu a seznámit se s hodnocením komise. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení DAMU od poloviny října 2017.

 

V Praze dne 13.9.2017

Za správnost: Marie Pejřimovská