Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky druhého kola přijímacího řízení - prezenční studium

Bakalářské prezenční studium

Na základě výsledků  II. kola přijímacích zkoušek jsou navrženi k přijetí do bakalářského oboru dramatická výchova od akademického roku 2016/17 v prezenčním studiu tito uchazeči:

Brancuská Tereza
Bučková Aneta
Gréeová Barbora
Hejduková Františka
Houšková Petra
Hurych Matyáš
Chvátalová Tereza
Leták Martin
Mlatečková Kristýna
Mlynarczyková Silvie
Schőnová Dagmar
Vágnerová Karolína

Uchazeči, kteří ve II. kole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Postupem do II. kola prokázali značnou míru talentu, na přijetí ke studiu v letošním roce to však nestačilo. Členové komise všem za účast děkují a přejí hodně sil do další práce.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají všichni možnost nahlédnout do interního protokolu a seznámit se s hodnocením komise. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení DAMU na konci června 2016.

 

V Praze dne 9.5.2016

Za správnost: Marie Pejřimovská