Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky druhého kola přijímacího řízení - kombinované studium

Bakalářské kombinované studium

Na základě výsledků  II. kola přijímacích zkoušek jsou navrženi k přijetí na bakalářský obor dramatické výchovy od akademického roku 2017/18 v kombinovaném studiu tito uchazeči:

 

Budišová Kristýna
Gabrielová Vanda
Hauser Matyáš
Janská Linda
Justusová Martina
Körnerová Tereza
Kynčlová Magdaléna
Linková kateřina
Patek Radim
Potměšilová Lenka
Růžičková Martina
Zitová Marta

Uchazeči, kteří ve II. kole neuspěli, obdrží v zákonné lhůtě rozhodnutí děkana DAMU o nepřijetí ke studiu. Postupem do II. kola prokázali značnou míru talentu, na přijetí ke studiu v letošním roce to však nestačilo. Členové komise všem za účast děkují a přejí hodně sil do další práce.

Podle § 50/6 Zákona 111/98 o vysokých školách mají všichni možnost nahlédnout do interního protokolu a seznámit se s hodnocením komise. Protokoly budou k dispozici na studijním oddělení DAMU od poloviny června 2017.

 

V Praze dne 16.5.2017

Za správnost: Marie Pejřimovská