Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Absolvent Lékařské fakulty UK v Praze. Přednosta Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK Praha. Založil Vládní výbor pro občany se zdravotním postižením a spolupodílel se na vzniku Nadace Dětský mozek. Byl přednostou České společnosti dětské neurologie a předsedou České ligy proti epilepsii. V roce 2003 obdržel certifikát epileptologa od Evropské akademie pro epilepsii a ocenění „Ambassador for Epilepsy“ od Mezinárodní ligy proti epilepsii. Vydal knihu Epileptické záchvaty a syndromy (1997), s Alenou Zumrovou napsal vysokoškolskou učebnici Dětská neurologie (2000) a je spoluautorem a editorem knihy Dětský autismus (2004). Pro Tvořivou dramatiku připravoval v letech 1996-2000 cyklus Mozkové zákulisí.
Předměty na KVD DAMU: Vývojová neuropsychobiologie.