Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MgA. Kateřina Schwarzová

Vystudovala dramaturgii na katedře činoherní režie a dramaturgie DAMU a Autorskou tvorbu a kreativní pedagogiku na KATAP DAMU. Učila v LDO ZUŠ slovesnou i divadelní tvorbu, vedla dramaticko- výtvarné kursy např. v Toulcově dvoře a v KC ZAHRADA, je členkou divadla Buchty a loutky,  pedagogem v lesní školce, lektorkou tvůrčího psaní a dramaticko- výtvarných dílen pro děti i dospělé, učí DV v základní škole, jako lektor-porotce se účastní přehlídek dětského divadla, přednesu a slovesné tvorby. Jako autorka a dramaturgyně spolupracuje na různých divadelních projektech.  (např. inscenace divadla Buchty a loutky a dále Kocour v botách dramaturgie a scénář na motivy pohádky spolu s Markem Bečkou, Ubrousku prostři se- dramaturgie a scénář na motivy pohádky spolu s Markem Bečkou, Statečná Molly-  dramaturgie a scénář na motivy pohádky spolu s Markem Bečkou-vše v Miniteater Ljubljana, Slovinsko, Slon a mravenec dramaturgie a scénář podle knihy Daisy Mrázkové Slon a mravenec spolu s Markem Bečkou – Pidivadlo Praha, V labyrintu světa- dramaturgie, scénář z barokních textů spolu s Janou Frankovou , Happy Birthady, Papa Haydn, 2012 -  spolupráce na scénáři s Monikou Knoblochovou , Dary krásných stromů, 2012 -  dramaturgie a autorský scénář , Krutý dvořan aneb Ach jak zkaženou povahu i srdce musí mít ten pan de La Rochefoucauld, je-li schopen si tohle všechno myslet 2015 - dramaturgie, scénář, režie –vše pro Café Créme, Praha, Mezi námi- hudebně taneční autorský projekt Hany Strejčkové s animacemi dětských kreseb- dramaturgie, spolupráce na scénáři –FyzioArt, Faust- loutkové představení na faustovské motivy dle Tragické historie o doktoru Faustovi Christophera Marlowea  a starých loutkářských her s originální hudbou JiříhoTemla - dramaturgie a scénář- Buchty a loutky, Café Créme)

Předměty na KVD DAMU: Základy dramaturgie, Dramatizátorský a Autorsko dramatizátorský seminář, Tvůrčí psaní.