Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MgA. Hana Franková-Hniličková

Absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU. V letech 1983-1994 a 2001-2003 herečka v Divadle V. Nezvala v Karlových Varech. Od roku 1993 do současnosti působení v Divadle Dagmar Karlovy Vary. Vedle toho výuka dramatické výchovy na Střední pedagogické škole v Karlových Varech. Systematická práce s dětským a mladým souborem od roku 1992 (např. inscenace Strašidla a krásné panny). Režijní tvorba: Vánoční lidové hraní, Betlem (Klement Bochořák), Děvuchy pastuchy (lidová poezie jarního času), Sáňky se zvonci (Antonín Přidal), Vliv gama paprsků na měsíčky zahradní (P. Zindel), Přadulenky (lidová vánoční poezie), Podivice (z básní M. Doležala), V poli mnoho bylin stojí (Karel Jaromír Erben-Anna Franková), Nechte na hlavě (Anna Franková), American blues (Tennessee Williams), Apokryf o narození Páně (A. M. Remizov), Bailegangaire (T. Murphy). Režijní a dramaturgická práce např.: Strašidla a krásné panny (Zdeněk Šmíd), Ptačí sněm (Jean Claude Carriere), Útěk do Egypta přes Království české (Otfried Preussler).

Předměty na KVD DAMU: Herecká výchova.