Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Studoval latinský jazyk, dějepis a pedagogiku na FF UK v Praze, později – v rozšiřujících studiích aplikovanou sociální psychologii na FFUK a výchovnou dramatiku DAMU. Na katedře výchovné dramatiky téže fakulty působí od roku 1992. Spolupracuje s Ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU v oblasti výzkumu scénologie mimodivadelního chování. Učí též na katedře pedagogiky FF UK v Praze (http://pedagogika.ff.cuni.cz) a pracuje v oblasti dalšího vzdělávání dospělých (semináře pro učitele; kurzy pro lektory vzdělávání dospělých; kurzy prezentačních dovedností a veřejného vystupování atd.). Odborné zaměření: pedagogika dramatické výchovy, edukativní potenciál různých typů dramatické hry, komunikace a výchova divadlem a dramatem, nespecifická scéničnost, scénologie chování.

Publikační činnost

Předměty na KVD DAMU:  Pedagogika a psychologie dramatické hry. Teorie komunikace a sémiotika chování.  Seminář sebereflexe.  Divadlo ve výchově a vyučování (spolupráce s MgA. L. Remsovou).