Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

prof. PhDr. Jana Pilátová

Je učitelka, teoretička, kritička a dramaturgyně; studovala teatrologii a psychologii na FFUK. Byla roku 1968 na stáži v Teatru Laboratorium ve Wroclavi a o práci Jerzyho Grotowského od té doby píše a učí; přeložila jeho texty do češtiny. Pracovala jako redaktorka (nakladatelství Orbis, Panorama) a v Polském kulturním středisku. Od roku 1990 učí na DAMU o proměnách divadla (hlavně XX. století),  vede interpretační a divadelně antropologický seminář a dílny. V roce 1998 na DAMU založila a pět let vedla Integrační program kreativity a jeho výsledky (dílny, představení, přednášky) prezentovala doma i v zahraničí.  Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, účastní se mezinárodních projektů  a konferencí, zaměřených na přesahy divadla (např. polské projekty “víc než divadlo” nebo “divadlo pro život”) a divadelní pedagogiku (ISTA – Mezinárodní škola divadelní antropologie). Vede diplomové a disertační práce a praktické projekty svých studentů, se studiem Farma v jeskyni a s Divadlem Continuo pracovala na řadě inscenací jako dramaturgyně. Roku 2005 získala na festivalu Next Wave ocenění „Živoucí poklad“. Roku 2009 vydala knihu Hnízdo Grotowského; na prahu divadelní antropologie, nominovanou na cenu F.X.Šaldy (úryvky vyšly italsky, polsky, anglicky) a získala vyznamenání Za zásluhy o polskou kulturu. Profesorkou je od r. 2012.

Předměty na KATaP, KALD a KVD DAMU: Divadelně antropologický seminář  + dílna, Interpretační seminář, Myšlení o divadle, Tělo v historii, Moderní divadlo a jeho dvojník, Dějiny divadla, Integrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti.