Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Divadelní přehlídka DVD - Děti-Výchova-Divadlo

Děti a divadlo, děti a přednes… Jakými cestami se ubírá dětská a studentská divadelní tvorba? Jaké jsou možnosti divadla ve vzdělávání? To jsou témata provázející přehlídku DVD, kterou pořádají studenti katedry výchovné dramatiky DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku. V rámci přehlídky je možné zhlédnout představení dětských a studentských divadelních souborů, souborů zabývajících se divadlem ve výchově, vystoupení recitátorů, ale i ukázky z tvorby současných studentů katedry výchovné dramatiky. Program přehlídky bude upřesněn v programové brožuře, na stránkách DAMU a katedry výchovné dramatiky DAMU.