Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ZUMROVÁ, Vlasta: Využití metod K. S. Stanislavského v dramatické výchově. Využití metod K. S. Stanislavského ve studiu dramatické výchovy na DAMU

vedoucí diplomové práce: doc. Eva Machková


OBSAH

Úvod

Duální modely

1. kapitola - PRAXE - TEORIE
1.1. Systematické cvičení
1.2. Praktické příklady
1.3. Studium
1.4. Nadšení k tvůrčí práci
1.5. Termíny pro praktickou práci

2. kapitola - HRA - PRÁCE
2.1. Improvizace
2.2. Materiál k bádání
2.3. Tvůrčí nálada
2.4. Kritikář
2.5. Veřejná samota
2.6. Vzájemný styk
2.7. Vysílání a příjem záření
2.8. Průběžné jednání

3. kapitola - TĚLOVOST - TĚLESNOST
3.1. Vnitřní a vnější jednání
3.2. Tvůrčí přirozenost
3.3. Svalové uvolnění
3.4. Opravdové jednání
3.5. Jednání
3.6. Magická ”kdyby”
3.7. Dané okolnosti
3.8. Řemeslo
3.9. Podtext

Závěr