Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona: Kniha japonských pohádek Prodaný sen – možnosti jejího využití v dramatické výchově

vedoucí diplomové práce: Jaroslav Provazník


OBSAH

ÚVOD
I. Lidová slovesnost a pohádky v japonské literatuře
II. Pohádka a dramatická výchova
III. Prodaný sen

PRÁCE S POHÁDKAMI
IV. Možnosti divadelního zpracování japonských pohádek
   1. Dramatizace pohádky Kočičí palác
   2. Pohádka Není nad prostředníka
   3. Pohádka Dlouhá střapatá
   4. Projekt Větrný zvoneček
V. Možnosti využití japonských pohádek v dramatické výchově
   1. Pohádky Jak si kotlík prozpěvoval, Opičí Buddha
   2. Pohádky Chceš-li mě, vem si mě!, Urašima

ZÁVĚR

PŘÍLOHY
Kočičí palác (scénář japonské pohádky)
Jak cvrček ke své písničce přišel (scénář japonské pohádky)
Dlouhá střapatá (scénář japonské pohádky)
Obrazové přílohy

Seznam použitých pramenů a literatury