Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ZÁLEŠÁKOVÁ-RÝCOVÁ, Daniela: Pohybová a taneční výchova

vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.


OBSAH

ÚVOD

1. č á s t
I. UMĚNÍ POHYBU
I. 1. Omyly a mýty
I. 2. Co je to tanec?
I. 3. Taneční výchova
I. 4. Tanec jako součást vzdělání
II. TEORETICKÉ ASPEKTY VE VÝUCE TANEČNÍ VÝCHOVY
II. 1. Psychické procesy uplatňující se při pohybové činnosti
II. 2. Pohybové dovednosti v jednotlivých etapách života
II. 3. Principy učení taneční výchovy
II. 4. Pozorování pohybu

2. č á s t
I. HISTORIE A VÝVOJ TANEČNÍHO UMĚNÍ
I. 1. Dědictví umění pohybu
I. 2. Moderní tanec – osobnosti a jejich techniky
I. 3. Pedagogika v pohybovém umění
I. 4. Emil Jacques Dalcroze
I. 5. Jarmila Kröschlová
II. DRUHÁ REFORMNÍ CESTA - ANALÝZA POHYBU
II. 1. Rudolf Laban
II. 2. La danse libre
II. 3. Labanův systém šestnácti základních pohybových témat
II. 4. Efforts
II. 5. Koncepce sfér pohybu – Kinesféra
III. VYUŽITÍ LABANOVÝCH POZNATKŮ V SOUČASNÉ POHYBOVÉ VÝCHOVĚ
III. 1. Velká Británie – Helen Payneová
III. 2. Austrálie – Veronica Sherborne
III. 3. USA – Theresa Purcellová

ZÁVĚR

Seznam literatury
Příloha