Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

ŽÁKOVÁ, Dana: Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ (bakalářská práce)

Vedoucí bakalářské práce: doc. Jaroslav Provazník


OBSAH

1 Úvod

2 Charakteristika skupin

3 Důvody pro společné inscenování

4 Cíle

5 Úvodní fáze procesu
5.1 Volba předlohy
5.2 Rozbor předlohy
5.3 Dramaturgicko-režijní koncepce a úpravy

6 Loutkářské prostředky a jejich využití
6.1 Inspirace japonským divadlem
6.2 Využití loutkářských prostředků

7 Počátky práce a popis inscenačního procesu
7.1 Počátky práce ve skupinách
7.1.1 Počátky práce
7.1.2 Poznávání předlohy
7.1.3 Výběr příběhů
7.1.4 Fixování tvaru, hledání postav
7.2 Popis inscenačního procesu
7.2.1 Přiznání věrného služebníka
7.2.1.1 Charakteristika skupiny
7.2.1.2 Inscenační postup
7.2.2 Chlapec a kachna
7.2.2.1 Charakteristika skupiny
7.2.2.2 Inscenační postup
7.2.3 Kapsáři
7.2.3.1 Charakteristika skupiny
7.2.3.2 Inscenační postup

8 Hodnocení vystoupení
8.1 Předpremiéra
8.2 Premiéra a reprízy po prázdninách s reflexemi vrstevníků

9 Závěr - hodnocení inscenačního procesu

10 Seznam literatury a pramenů

Příloha A – Ukázka písma
Příloha B – Asociační mapa Chlapec a kachna
Příloha C – Pokus o vlastní texty na téma
Příloha D – Program Tři příběhy o soudci Ookovi
Příloha E – Scénáře Tři příběhy o soudci Ookovi