Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

WOLFOVÁ, Pavlína: Čínské pohádky a jejich využití v dramatické výchově

vedoucí bakalářské práce doc. Eva Machková

OBSAH

ÚVOD

1.1. Lidová pohádka a vypravěčství
1.2. Psychologický význam pohádky a její intencionalita
1.3. Vliv pohádky na morální vývoj jedince
1.4. Struktura pohádky a její dělení

2.1. Použité prameny
2.2. Specifické znaky vývoje čínské lidové pohádky
2.3. Kompoziční a tematický plán čínských pohádek
2.4. Dramatizace pohádeky O rudém javorovém listu

ZÁVĚR

Bibliografie
Příloha