Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VYMAZALOVÁ (PÁLOVÁ), Michaela: Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově

Vedoucí diplomové práce doc. Eva Machková


OBSAH

ÚVOD

1. Čím jsem si prošla
1.1. O čem je Iša Gittl
1.2. Práce na inscenaci s mladšími dětmi
1.3. Práce na inscenaci se staršími dětmi
1.4. Svícení, scéna, kostýmy, hudba
1.5. Řetězové provádění

2. Volba námětu
2.1. Z historie židovského města v Boskovicích
2.2. I. B. Singer – jeho život a tvorba
2.3. Kritéria výběru látky – má text dostatečnou kvalitu
2.4. Charakteristika skupiny s kterou pracuji v současné době
2.5. Hráčská vyspělost skupiny
2.6. Metoda a typ práce
2.7. Téma
2.8. Rizika a problémy při volbě námětu
2.9. O čem je pohádka Mazel a Šlimazel
2.10. Analýza textu Mazel a Šlimazel neboli mléko lvice
- z hlediska hráčů
- z hlediska dramatických prvků
2.11. Jak s literární předlohou naložit

3. Praktická část
3.1. Postup práce na inscenacích
3.2. Další práce
3.3. Práce na charakterizaci postav9
3.4. Co nám pohádka přináší pro práci s menšími dětmi
3.5. Využití dalších povídek z knihy Příběhy pro děti

ZÁVĚR

Seznam literatury
Přílohy
1. Textová – scénář Iša Gittl
2. Obrazové