Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VÝPRACHTICKÁ, Veronika: Instalace jako jeviště pro diváka

Instalace jako jeviště pro diváka

Vedoucí práce: Sodja Lotker


OBSAH

ÚVOD

INSTALACE JAKO JEVIŠTĚ PRO DIVÁKA
1. Installation art. Instalace
1.1. Co předcházelo instalaci. Prostor pro diváka v minulosti
1.1.1. Jiné světy
1.1.2. Surrealistická výstava. Změna pozice diváka
1.1.3. Environment
1.1.4. Minimal art
1.2. Instalace v současnosti
1.2.1. Ideje instalace. Rozdělení
1.2.1.1. The Dream Scene - Scéna snu
1.2.1.2. Heightened perception - Zvýšená vnímavost
1.2.1.3. Mimetic engulfment - Pohlcení prostorem
1.2.1.4. Activated spectatorship - Aktivní divák
1.3. Instalace a divadlo
1.3.1. Divák a prostor jeviště v minulosti
1.3.2. Hledání prostoru jeviště ve 20. století
1.3.3. Jeviště v divadle v netradičních prostorech
1.3.5. Instalace jako prostor jeviště v divadle v netradičních prostorech
1.4. Instalace jako jeviště
1.5. Jeviště pro diváka
1.5.1. Vstup do instalace
1.6. Shrnutí první části
Obrazová příloha I

INSTALACE JAKO JEVIŠTĚ PRO DĚTSKÉHO DIVÁKA
2. Instalace a dramatická výchova
2.1. Umělecký zážitek ve výchově
2.2. Výhody instalace pro dramatickou výchovu
2.3. Co ovlivňuje dětského diváka v prostoru instalace
2.3.1. Co se děje uvnitř dětského diváka
2.3.1.1. Experience
2.3.1.2. Vnitřně hmatové vnímání
2.3.2. Pedagog jako zprostředkovatel
2.3.2.1. Hra
2.3.2.2. Reflexe
2.4. Vstup do instalace. Příklady
2.4.1. Památník holocaustu v Berlíně
2.4.2. The Edges of the World
2.5. Shrnutí druhé části
Obrazová příloha II

ZÁVĚR

Seznam použité literatury a pramenů