Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VON VORST, Daniela: Projekt TUSCH – německý model spolupráce profesionálních divadel a škol

Vedoucí práce: doc. Jaroslav Provazník


OBSAH

Úvod

Vymezení pojmů

1. Vznik a šíření projektu TUSCH
1.1. TUSCH – Berlin
1.2. TUSCH – Frankfurt am Main
1.3. KlaTSch – Sachsen Anhalt
1.4. Shrnutí

2. Vznik projektu TUSCH-Hamburg
2.1. Pozadí vzniku projektu
2.2. Cíle a program projektu TUSCH-Hamburg
2.3. Pilotní fáze TUSCH-Hamburg
2.4. Shrnutí

3. Vedení projektu TUSCH-Hamburg
3.1. Úloha nadace Körber Stiftung
3.2. Behörde für Schule und Berufsbildung
3.2.1. Koordinace projektu
3.2.2. Prostor pro konzultaci a řešení problémů
3.2.3. Podoba dokumentace, reflexe a evaluace
3.2.4. Financování
3.3. Shrnutí

4. Současná podoba projektu TUSCH-Hamburg
4.1. TUSCH-Hamburg a divadla
4.1.1. Typy divadel
4.1.2. Vzdělání lektorů a personální zajištění
4.2. TUSCH-Hamburg a školy
4.2.1. Vývoj škol
4.2.2. Školský systém v Hamburku a výuka Darstellendes Spiel
4.2.3. Vzdělání pedagogů v oboru Darstellendes Spiel
4.3. Shrnutí5 Spolupráce divadel a škol

5. TUSCH-partnerství
5.1. Vznik TUSCH-partnerství
5.2. Různé podoby spolupráce
5.2.1. Divadla s vlastním jevištním prostorem a lektorským oddělením
5.2.2. Divadla s vlastním jevištním prostorem bez lektorského oddělení
5.3.1. Divadla bez vlastního jevištního prostoru
5.4.1. Koncepty spolupráce
5.4.2. Formy spolupráce
5.5. Přínos projektu TUSCH-Hamburg
5.5.1. Přínos školám
5.5.2. Přínos divadlům
5.5.3. Přínos pro obor Theaterpädagogik a Darstellendes Spiel
5.6. Úskalí spolupráce divadel a škol

6. Praktický příklad podoby TUSCH-partnerství
6.1. Spolupráce gymnázia Willhöden a divadla Thalia Theater
6.2. Tvorba konceptu a praktická podoba spolupráce
6.3. Shrnutí

Závěr

Seznam použité literatury

PŘÍLOHY
1. Tabulka vývoje financování projektu TUSCH-Hamburg
2. Nadace Körber Stiftung
3. Přehled nárůstu pracovního úvazku pro vedoucí projektu TUSCH-Hamburg
4. Přehled partnerských divadel
5. Časový rozvrh spolupráce divadel a škol
6. Bližší charakteristika divadel a jejich způsobu spolupráce se školami
7. Příklad praktické spolupráce na projektu v rámci TUSCH-partnerství
gymnázia Willhöden a divadla Thalia Theater