Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

VESELÁ, Radka: Hudebně dramatická tvorba a její vliv na dětského interpreta

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Kolafa


OBSAH

ÚVOD

1. HUDEBNĚ DRAMATICKÁ TVORBA PRO DĚTI A MLÁDEŽ – TYPOLOGICKO-ŽÁNROVÉ VYMEZENÍ
1.1. Co je to hudebně dramatická tvorba pro děti a mládež?
1.2. Obecná charakteristika hudebně dramatických žánrů určených dětem
1.2.1. Písně a hry s jednoduchým dějem
1.2.2. Skladby se scénickými prvky
1.2.3. Pohyb a tanec
1.2.4. Dětská opera
1.2.5. Muzikál pro děti

2. VZTAH HUDBY A DRAMATU (DIVADLA) A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH OBORŮ
2.1. Vztah hudby a dramatu (divadla)
2.1.1. Hudba
2.1.2. Drama a divadlo
2.1.3. Vztah hudby a dramatu (divadla)
2.2. Vztah hudební výchovy a dramatické výchovy
2.2.1. Hudební výchova
2.2.2. Dramatická výchova
2.2.3. Vztah hudební dramatické výchovy
2.3. Vztah hudebního oboru a oboru literárně dramatického na ZUŠ
2.3.1. Hudební obor
2.3.2. Literárně-dramatický obor
2.3.3. Vztah hudebního a literárně-dramatického oboru

3. AUTORSKÝ MUZIKÁL JÁCHYM ANEB CESTA KOLEM SVĚTA
3.1. Hudebně dramatická tvorba v základní umělecké škole (příklady z praxe)
3.1.1. Společné koncerty a představení
3.1.2. Projekty
3.1.3. Opery a muzikály
3.2. Vznik a charakteristika vlastního muzikálu
3.3. Realizace muzikálu s žáky LDO
3.3.1. Přípravné lekce
3.3.2. Rozhodnutí
3.3.3. Hudební složka muzikálu
3.3.4. Dramatická složka muzikálu
3.3.5. Pohybová složka muzikálu
3.3.6. Kulisy, kostýmy a rekvizity
3.3.7. Syntéza všech zmíněných složek muzikálu

4. HUDEBNĚ DRAMATICKÁ TVORBA A JEJÍ VLIV NA DĚTSKÉHO INTERPRETA

Literatura

PŘÍLOHY
1. Původní scénář a partitura muzikálu Jáchym aneb Cesta kolem světa
2. CD nahrávka písní muzikálu
3. DVD nahrávka premiérového představení muzikálu s žáky ZUŠ